Seminar 6. mars: Antibiotikaresistens i et globalt perspektiv – Antibiotika.no

Leger Uten Grenser inviterer til seminar: Antibiotikaresistens i et globalt perspektiv

Tid: Onsdag 6. mars, kl. 10 – 15.45

Sted: Leger Uten Grensers kontorer, Hausmannsgate 6, Oslo

Påmelding: Send mail til reception@legerutengrenser.no og oppgi navn og organisasjon/institusjon du er tilknyttet.

Påmeldingsfrist: 15. februar

Seminaret vil foregå på engelsk. 

Resistente bakterier kompliserer i økende grad Leger Uten Grensers medisinske arbeid i ulike prosjekter rundt om i verden. Globalt utgjør multiresistent tuberkulose nå den viktigste årsaken til dødsfall som følge av antibiotikaresistens. Leger Uten Grenser er den ikke-statlige organisasjonen som behandler flest tuberkulosepasienter i verden. Vi driver også forskning, men behovet for mer kunnskap, og ikke minst effektiv og koordinert respons er prekært, både når det gjelder antibiotikaresistens generelt og resistent tuberkulose spesielt.

 • Hvordan kan Norge best bidra til å bekjempe de globale resistensproblemene?
 • Hva kan frivillige organisasjoner som Leger Uten Grensers rolle være i dette arbeidet?

 Program:

09.00 – Coffee and snacks

10.00 – Introduction

 • «From Mosul to Harare: MSF’s experience with antibiotic resistance». Karine Nordstrand MD (President MSF Norway)
 • «Fighting antibiotic resistance – our most important task». Iselin Nybø –  Minister on Reaserch and Higher education (V)
 • Questions and comments.

11.00 – Antibiotic resistance

 • «The known and unknown of the global AMR epidemic». Gunnar Skov Simonsen, prof. (NORM – Norwegian Organization for Surveillance of Antimicrobial Resistance/UNN)
 • «Antibiotic use and misuse in humans and animals ». Martin Steinbakk MD,( Østfold Hospital/Norwegian Inst. of Public Health)
 • “MSF´s strategy in the fight against antibiotic resistance” Catherine van Overloop, Deputy Medical Director (MSF Operational Centre Brussels)
 • Panel discussion – between all the presenters and Austen Peter Davis (Norad).

LUNCH 13.00

  13.45 – Drug resistant tuberculosis

 • «MSF and DR-TB: A strategy towards access to better tools». Jay Achar MD (MSF International TB Working Group Leader)
 • «Host-directed-therapy in the battle againt tuberculosis». Anne Ma Dyrhol Riise, prof. (Oslo University Hospital/Universty of Oslo)
 • “People with drug-resistant TB – why are we leaving them behind?” Mona Drage (LHL – International TB foundation.)
 • Panel discussion – between all the presenters and parliament representative Marianne Synnes (H)

End 15.45

 

 

Publisert 7. februar 2019