Undersøkelse av helsepersonells kunnskaper og holdninger til antibiotika og antibiotikaresistens – Antibiotika.no

European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) og Public Health England inviterer helsepersonell i alle europeiske land til å delta i en spørreundersøkelse om deres kunnskap og holdninger til antibiotika og antibiotikaresistens.

De ønsker svar fra helsearbeidere, inkludert leger, sykepleiere, farmasøyter og sykehusforvaltere, samt kliniske forskere, fysioterapeuter, pleieassistenter, tannleger, apotekteknikere, offentlige helsearbeidere og helsestudenter. Spørreundersøkelsen inneholder i stor grad flervalgsspørsmål og tar ca 5-10 minutter å gjennomføre.

Svarfrist er 14. februar.

Den norske versjonen av undersøkelsen finner du her: Undersøkelse av helsepersonells kunnskaper og holdninger til antibiotika og antibiotikaresistens 

 

Publisert 7. februar 2019