Bør antibiotika gis intravenøst eller som tabletter ved infeksjoner i bein og ledd? – Antibiotika.no

En ny artikkel i The New England Journal of Medicine viser at ved infeksjoner i bein og ledd trenger bare den første uken av behandlingen å være intravenøs.

Vel 1000 pasienter med osteomyelitt, artritt eller infeksjon i protese eller fiksasjonsmateriale ble randomisert til 1 uke intravenøst + 5 uker med tabletter, eller 6 uker intravenøs behandling uten at det gikk dårligere med de som fikk tabletter.

Les hele artikkelen her: Oral versus Intravenous Antibiotics for Bone and Joint Infection

 

Publisert 14. februar 2019