RASKe halvårsresultater i Helse Fonna – Antibiotika.no

Antibiotikabruken er redusert med 13 prosent for sykehjem i Helse Fonna helseforetak på et halvt år, et flott resultat så langt!

Beregningene er for perioden 04. juni 2018 til 31. desember 2018 og viser altså en veldig fin reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode året før.

RASK Helse Fonna ble sparket i gang med oppstartsmøte i juni 2018, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner. Av rapportene fremgår det at det er først og fremst bruk av antibiotika til hud og bløtdeler og intravenøs antibiotika som er redusert, i tillegg til en stor reduksjon av metenamin!

Alle deltakende sykehjem har fått tilsendt en individuell rapport over antibiotikabruk i overnevnte periode sammenlignet både med samme periode i fjor og med lignende sykehjem.

Ny oppfølgingskonferanse for deltagende sykehjem i Helse Fonna vil avholdes 21.02.19 på Scandic Maritim i Haugesund.