RASKe resultater i Rogaland – Antibiotika.no

Antibiotikabruken er redusert med 19,4 prosent for sykehjem i Helse Stavanger helseforetak!

Beregningene er for perioden januar 2018 til januar 2019 og viser altså en meget bra reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode i fjor. Sykehjemmene i Helse Stavanger har redusert innkjøp av både luftveisantibiotika, urinveisantibiotika, parenteral antibiotika og Hiprex, hvor hovedandelen av reduksjonen er på luftveisantibiotika med hele 27 prosent og urinveisantibioitka med 20, 6 prosent!

RASK Rogaland ble sparket i gang med oppstartsmøte i Stavanger i januar 2018, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner.

Alle deltakende sykehjem fikk denne uken tilsendt en individuell rapport over sitt antibiotikabruk fra oppstart i januar 2018 til avslutning januar 2019 sammenlignet både med samme periode året før og med lignende sykehjem

Antibiotikasenteret for Primærmedisin presenterte resultatene for Helse Stavanger i detalj på avslutningsmøtet ved Clarion hotell Stavanger 20.02.19.