Norge innfører miljøkrav ved innkjøp av antibiotika – Antibiotika.no

I det nye anbudet for innkjøp av antibiotika til norske sykehus skal leverandører som kan dokumentere miljøvennlig produksjon bli prioritert. Miljøkravene omfatter hele verdikjeden fra råvare til ferdig produkt. 

Mange av virkestoffene i antibiotika vi bruker lages i eksempelvis India og Kina, hvor flere tilfeller av omfattende utslipp har blitt dokumentert. Noen fabrikker som leverer antibiotika til Norge, slipper kjemikalier og antibiotika rett ut i naturen. Det skaper et arnested for utvikling av nye multiresistente bakterier.

Les mer om saken på NRKs nettsider: Norge innfører miljøkrav ved innkjøp av antibiotika og på nettidene til Sykehusinnkjøp Stiller for første gang miljøkrav i en legemiddelanskaffelse

 

Publisert 11. mars 2019