Hva er status for utvikling av nye antibiotika? – Antibiotika.no

I en artikkel i The Lancet Infectious Diseases gjennomgås antibiotika som er under utvikling. Studien analyserer i hvilken grad nye antibiotika er aktive mot mikrober i WHOs liste over prioriterte mikrober, og fremviser nye virkningsmekanismer. «Pipeline» er dominert av videreutvikling av allerede etablerte antibiotika, og det er få nye virkningsmekanismer. Nye antibiotika uten kryss-resistens er underrepresentert. Behovet for disse er stort, særlig i områder med høy resistens blant gram-negative bakterier og M tuberculosis.

Les hele artikkelen av U.Theuretzbacher m.fl i The Lancet Infetious Diseases Analysis of the clinical antibacterial and antituberculosis pipeline

 

Publisert 13. mars 2019