Konsekvensene av mangel på antibiotika er betydelige – Antibiotika.no

Rapporten fra WHO-møte om mangel på antibiotika er klar. Diskusjonene i møtet var et første skritt på veien mot å utarbeide en handlingsplan for å sikre stabil tilgang til essensielle «gamle» antibiotika.

Møtet ble avholdt i Oslo i desember 2018, i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO), Helsedirektoratet (HDir) og Folkehelseinstituttet (FHI).

Konsekvensene av manglende tilgang, og mangelsituasjoner på antibiotika er betydelige, både for pasienten og helsevesenet. En analyse viser at kostnaden for en mangelsituasjon på ett antibiotikum ligger mellom 20 og 30 millioner euro.

For å kunne bedre situasjonen er det behov for tiltak på flere nivåer. WHO kan spille en viktig rolle gjennom å veilede land til å ta i bruk «gamle» antibiotika og slik begrense bruken av mer resistensdrivende midler. Nasjonale myndigheter må fokusere på å skape et bærekraftig og forutsigbart marked. Det er viktig å gjennomgå gjeldende praksis for anskaffelser slik at anbudssystemene også fokuserer på kriterier som stabil forsyning, ikke bare pris. Økt press på leverandører gjennom økonomisk straff ved manglende levering kan også gjøre problemet større.

For å overbevise myndigheter om viktigheten av å teste ulike alternativ for bedre og mer stabil tilgang til antibiotika, er det viktig med en anbefaling som blant annet sier noe om de reelle kostnadene av mangelsituasjoner (både samfunnsmessige og økonomiske), og risikoanalyser mtp pasientsikkerhet.

Les rapporten på WHOs nettsider: Meeting Report «Antibiotic Shortages: Magnitude, Causes and Possible Solutions»

 

Publisert 27. mars 2019