Kinoloner: risiko for invalidiserende og langvarige bivirkninger – Antibiotika.no

Statens Legemiddelverk har publisert råd for bruk av kinoloner (f.eks ciprofloxacin) etter at en gjennomgang har vist at inhalasjon og systemisk bruk av kinoloner gir risiko for invalidiserende og potensielt irreversible bivirkninger som rammer muskler, skjelett og nervesystemet.

Kinoloner (f.eks ciprofloxacin) skal ikke forskrives til:

  • behandling av selvbegrensende infeksjoner
  • forebygging av turistdiaré eller tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner
  • behandling av milde eller moderate infeksjoner når det finnes andre alternativer
  • pasienter som tidligere har hatt alvorlige bivirkninger ved bruk av kinoloner

Risikoen for kinolon-indusert tendinitt og seneruptur kan være større hos eldre pasienter, pasienter med nedsatt nyrefunksjon, pasienter som har gjennomgått organtransplantasjon og pasienter som samtidig behandles med kortikosteroider.

Be pasientene stoppe behandlingen og kontakte lege ved første tegn på tendinitt og seneruptur, muskelsmerter, muskelsvakhet, hevelse eller smerter i ledd, perifer nevropati og virkninger på sentralnervesystemet.

Les mer på Legemiddelverkets nettsider: Kinoloner: risiko for invalidiserende og langvarige bivirkninger og «Kjære helsepersonell»-brev om kinoloner mars 2019

 

Publisert 11. april 2019