Mangel på cefalotin og cefazolin – aktuelle tiltak – Antibiotika.no

Cefalotin og cefazolin brukes i profylakse ved kirurgi. Det er for tiden ikke mulig å skaffe cefalotin, og leveransene av cefazolin vil være ustabile i månedene fremover. Nasjonal faglig retningslinje for antibotikabruk i sykehus anbefaler cefalotin som pre-, per- og postoperativ profylakse for en rekke inngrep der en har behov for dekning mot hudflora (stafylokokker).

KAS har i samarbeid med ortopeder utarbeidet følgende råd:

Cefazolinsparende tiltak – færre doser ved implantatkirurgi

Alternative regimer

  • Cefuroksim 1,5 g 15-30 minutter før inngrep. Når inngrepet varer >3 timer, eller der retningslinjen anbefaler 4 doser cefalotin (implantatkirurgi), gis ny dose etter 3 timer
    • Cefuroksim er et 2. generasjons cefalosporin med bedre effekt mot gramnegative bakterier enn cefalotin/cefazolin, og sannsynligvis noe mer resistensdrivende. Effekten mot stafylokokker er omtrent som cefazolin.  Cefuroksim distribueres godt i vev, og er i utstrakt bruk som profylakse i andre land
  • Kloksacillin 2 g 15-30 minutter før inngrep. Der retningslinjen anbefaler 4 doser cefalotin (implantatkirurgi), gis ny dose 2 og 6 timer etter første dose. For inngrep som varer >4 timer gis ytterligere 2 g 10 timer etter første dose
    • Kloksacillin var tidligere mye brukt til preoperativ profylakse i Norge, og er standardmedikament ved tilsvarende inngrep i Sverige. Kloksacillin har kort halveringstid (30 min ), og er dermed mindre robust for forskyvninger i adminsitrasjonstidspunkt

Ved penicillin straksallergi (type I)

  • Klindamycin 6oo mg 15-30 minutter før inngrep. Når inngrepet varer >3 timer, eller der retningslinjen anbefaler 4 doser cefalotin (implantatkirurgi), gis ny dose etter 3 timer
    • Klindamycin er resistensdrivende og forbundet med økt risiko for Clostridium difficile-infeksjon. I en svensk registerstudie kommer klindamycin dårligere ut enn kloksacillin. Klindamycin er fortsatt førstevalg ved penicillinallergi

Doseringstabell

Første dose administreres 15-30 minutter før inngrepet starter.
Kloksacillin har kort halveringstid (30 minutter) og bør ikke administreres mer enn 30 minutter før knivstart.

Inngrep der retningslinjen anbefaler 1 enkeltdose cefalotinInngrep der retningslinjen anbefaler 4 doser cefalotin, eller inngrep som varer >4 timer
Cefazolin2 g før inngrepet2 g før inngrepet
Dosen gjentas etter 3 timer
Cefuroksim1,5 g før inngrepet1,5 g før inngrepet
Dosen gjentas etter 3 timer
Kloksacillin2 g før inngrepet2 g før inngrepet
Dosen gjentas 2 og 6 timer etter første dose
For inngrep som varer >4 timer gis ytterligere 2 g 10 timer etter første dose
Klindamycin600 mg før inngrepet600 mg før inngrepet
Dosen gjentas etter 3 timer

 

Publisert 12. april 2019