Ny amerikansk studie: Nettleger forskriver oftere antibiotika til barn – Antibiotika.no

En ny amerikansk studie fra USA viser at nettleger forskriver oftere antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner hos barn enn allmennleger.

Studien er publisert i tidsskriftet Pediatrics og sammenligner antibiotikaforskrivning ved akutt luftveisinfeksjoner hos barn i alderen 0-17 år hos nettleger, legevakt og allmennleger. Studien omfatter 4 604 nettlegebesøk, 38 408 legevakt-besøk og 485 201 besøk hos allmennlege. Resultatet viser at det ved nettlegebesøk ble forskrevet antibiotika i 52 prosent av tilfellene, 42 prosent ved legevakt-besøk og 31 prosent ved besøk hos allmennlege.

Det ble også sett på i hvilken grad de kliniske retningslinjene ble fulgt. Nettlegenes pasienter fikk oftere andre typer antibiotika enn hva retningslinjene anbefaler.  For nettlegene stemte valget av antibiotika i 59 prosent av tilfellene, 67 prosent på legevakt og 78 prosent hos allmennlegene.

Les studien her: https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/04/04/peds.2018-2491