Kortere liggetid og lavere dødelighet når retningslinjene følges – Antibiotika.no

I en ny studie har Jannicke Slettli Wathne og medforfattere sett på antibiotikabehandlingen som er gitt til 1750 pasienter innlagt i sykehus. Resultatene viser at pasienter som fikk behandling i henhold til nasjonale retningslinjer kom bedre ut både med tanke på dødelighet og liggetid i sykehus.

Formålet med studien var å se om det er noen sammenheng mellom det å få antibiotikabehandling for en infeksjon slik det er angitt i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, og utfallet for pasienten.
-Pasientene som ble behandlet i henhold til retningslinjene hadde lavere dødelighet og en tendens til kortere liggetid enn de som ikke ble behandlet etter de nasjonale retningslinjene. I analysene tok vi også hensyn til blant annet alder, behandlingsdiagnose og sykelighet, forteller Wathne.

Studien fremhever viktigheten av at helsepersonell kan stole på retningslinjene som er satt.
-Det er viktig at helsepersonell har tiltro til de retningslinjene vi har. Dersom en ikke er trygg på at dagens retningslinjer gir den beste behandlingen, er det også fare for at de ikke vil bli fulgt, sier Wathne.

Jannicke Slettli Wathne er PhD-kandidat tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), og jobber som fagsjef farmasøytiske tjenester og forskningskoordinator i Sjukehusapoteka Vest HF. Data ble samlet inn i 2014, og inkluderer pasienter behandlet for ulike infeksjoner ved lungemedisin, infeksjonsmedisin og gastromedisin på tre sykehus på Vestlandet.

Les hele artikkelen i ARIC The association between adherence to national antibiotic guidelines and mortality, readmission and length of stay in hospital inpatients: results from a Norwegian multicentre, observational cohort study

 

Publisert 30. april 2019