Retningslinje for kirurgisk antibiotikaprofylakse blir ofte ikke fulgt – Antibiotika.no