Åpent seminar og disputas – Antibiotika.no

I anledning Brita Skodvins disputas arrangerer KAS et åpent seminar om antibiotikaresistens og antibiotikastyring torsdag 13. juni kl 14.00 – 16.30.

Seminaret vil foregå i auditorium H113 i 1. etg i Sentralblokken Haukeland Universitetssykehus. Møteleder er Gunnar Skov Simonsen, og Jeroen Schouten, Ingrid Smith, Bjørn Blomberg, Jannicke S Wathne og Hans Flaatten vil holde innlegg. Seminaret vil bli gjennomført på engelsk, og alle er hjertelig velkommen til å delta!

Program Open symposium: Antimicrobial resistance and antimicrobial stewardship: Global and local perspectives

 

Fredag 14. juni skal Brita Skodvin, PhD-kandidat ved KAS, forsvare sin doktorgrads-avhandling «Addressing the threat of AMR in Norway: optimising antibiotic prescribing and microbiology testing in hospitals».

Prøveforelesningen starter kl 09.15 og selve disputasen kl 11.15. Begge finner sted i Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukeland Universitetssykehus.

 

Publisert 23. mai 2019