Høye nivåer av antibiotika i flere av verdens største elver – Antibiotika.no

I en ny global studie fant forskerne antibiotika i 2/3 av elvene som ble testet. Totalt 711 steder i 72 land ble undersøkt, og i de verste tilfellene var konsentrasjonen over 300 ganger høyere enn det som anses som trygge nivåer.

At nivåene er farlig høye, betyr at det er langt mer sannsynlig at antibiotikaresistente bakterier utvikles og sprer seg. Lav-inntekstland hadde generelt høyere antibiotika-konsentrasjoner i elvene, men også de lave konsentrasjonene i elvene i Europa kan øke sannsynligheten for resistensutvikling.

Les mer om studien:

Publisert 28. mai 2019