Hvem er best av Oslo og Ålesund? Ny studie av antibiotikabruk til barn i sykehus – Antibiotika.no

Barn er ekstra sårbare for antibiotikabruk på grunn av umoden bakterieflora under utvikling. Det er viktig å kartlegge mønster i antibiotikabruk på et så detaljert nivå som mulig, samt belyse forskjeller i praksis mellom sykehus.

I denne studien har Thaulow et al sammenlignet detaljerte data fra barneavdelingene i Oslo og Ålesund hvor en har studert antibiotikabruk i relasjon til blant annet retningslinjer, kroniske sykdommer, bruk av bredspektrede antibiotika, og dosering.

Les om funnene i BMJ Open Using a period incidence survey to compare antibiotic use in children between a university hospital and a district hospital in a country with low antimicrobial resistance: a prospective observational study

 

Christian Magnus Thaulow er PhD kandidat tilknyttet Universitetet i Bergen, Helse Møre og Romsdal HF, KAS og Barne- og ungdomsklinikken Helse Bergen HF.

 

Publisert 30. mai 2019