Årsrapport fra K-res – Antibiotika.no

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) har i samarbeid med representanter fra MSIS ved Folkehelseinstituttet laget en rapport om linezolidresistente enterokokker (LRE) og karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier (CPO) i Norge 2018.

Rapporten finner du her: Årsrapport K-res 2018 LRE og CPO

 

Publisert 5. juni 2019