Opplærings- og informasjonsfilmer om antibiotika – Antibiotika.no

Svenske STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) har utarbeidet en rekke filmer om antibiotikabruk og antibiotikaresistens.

Filmene er tilgjengelig på STRAMA nettsider Utbildning- och informationsfilmer