Strukturert mottak av sepsispasienter og oppstart av antibiotika – Antibiotika.no

Etter at akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus Ullevål i 2017 innførte strukturert mottak av pasienter med mistenkt sepsis, fikk over 80% av pasientene antibiotika innen en time. Mediantid fra ankomst til antibiotika ble igangsatt var 35 minutter.

Les hele artikkelen i Tidsskriftet Strukturert mottak av sepsispasienter og oppstart av antibiotika

 

Publisert 7. juni 2019