Skype-overføring av seminar 13.6 – Antibiotika.no

Det blir mulighet for Skype-deltakelse på seminaret 13. juni for de som er interessert men ikke har anledning til å delta fysisk. Pga tekniske problemer vil det dessverre ikke bli publisert opptak av seminaret i etterkant.

Program Open Symposium

Følg bruksanvisningen nedenfor for å koble deg opp til seminaret via Skype for business og Norsk helsenett.

Adressen for møtet er: 999994@vm.nhn.no

Adressen skrives inn i «søk etter kontakter»-feltet i Skype for business. Trykk «Enter» på tastaturet.

  Det virtuelle møterommet heter hus.røntgen.hbhf.

Møtet har nå startet opp, men uten video og lyd. For å få på plass dette må du klikke på videokameraet/«start en videosamtale».

 

Du er nå med i videomøtet og vi vil se kamerabilde av deg på møteromsskjermen.

HUSK Å MUTE MIKROFONEN DIN slik at du ikke forstyrrer andre som er med i møtet.

 

Publisert 12. juni 2019