Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2019 – Antibiotika.no

Rapporter over antibiotikaforbruket i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2019 er nå publisert:

Antibiotikaforbruksrapporter 1. tertial 2019

Grunnet IT-tekniske utfordringer med overføring av data fra Sykehusapotek Nord HF til Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) er det pt ikke mulig å presentere rapporter for helseforetakene i Helse Nord RHF. Det er dermed heller ikke mulig å presentere rapporter samlet for Helse Nord RHF eller samlet for norske sykehus. Så snart data er tilgjengelig vil rapportene bli oppdatert.

I rapportene for Sykehuset Innlandet HF og Akershus Universitetssykehus HF er det hensyntatt at Kongsvinger sykehus ble overført fra Innlandet til AHUS 1. februar 2019.

Grunnet endringer i DDD for flere antibiotika er tallverdiene for rapportene endret sammenlignet med tidligere rapporter. Les mer om bakgrunnen for dette: DDD-endringer for flere antibiotika påvirker statistikken

 

Publisert 10. juli 2019