Plakater for inndeling av bred- og smalspektrede antibiotika – Antibiotika.no

Antallet antibiotikaklasser er relativt stort og i en travel hverdag kan det være vanskelig å huske hvilke klasser som er bredspektret og resistensdrivende, og hvilke som er smalspektrede og mer økologiske. I den anledning har helsepersonell i Helse Bergen og Kompetansesenteret for Smittevern Helse Nord (KORSN) utarbeidet plakatene under som viser inndelingen av de forskjellige midlene.

Ønsker du å skrive ut plakatene, bruk disse lenkene: AB-plakat KORSN og AB-plakat Helse Bergen

 

Publisert 17. juli 2019