Antall liggedager i sykehus fortsetter å gå ned – Antibiotika.no

Fra 2012 til 2018 har antall liggedager i sykehus gått ned med 280 000, eller 8 prosent. Utviklingen over tid er ikke nødvendigvis en indikasjon på at vi har blitt friskere. Behandlinger som tidligere ble gitt som døgnbehandling, blir nå utført poliklinisk.

Samhandlingsreformen fra 2012 har gitt kommunene utvidet ansvar for å yte tjenester til utskrivningsklare pasienter i sykehus. Oppbygging av kommunale øyeblikkelig hjelp plasser kan også bidra til å redusere behovet for døgnopphold på sykehus.

I 2018 varte et døgnopphold på sykehus i gjennomsnitt 4,2 liggedager. Det er stor variasjon i hvor lenge vi ligger på sykehus, alt fra 1 til 365 dager pr år. Gjennomsnitt gir derfor ikke alltid et godt bilde på hvor lenge det er vanlig at et døgnopphold varer. De 5 prosent av pasientene som har flest liggedager utgjør ca en tredel av alle liggedager totalt.

Les mer på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå: 5 prosent av pasientene sto for en tredel av liggedagene på sykehus

 

Publisert 22. juli 2019