Begrenset tilgang til Piperacillin/tazobactam – Antibiotika.no

Fresenius Kabi, leverandør av Piperacillin/tazobactam til norske sykehus, melder om store utfordringer med leveransene til Norge grunnet begrenset råvaretilgang i verdensmarkedet. 

Fresenius Kabi har klart å skaffe noen østerriske pakninger av Piperacillin/tazobactam 4g/0,5g til Norge, så pt er det noe vare tilgjengelig hos grossist.
Ny leveranse av Piperacillin/tazobactam 4g var forventet til grossist i slutten av juli,  men er forskjøvet til begynnelsen av september (uke 36).

I samråd med Oslo universitetssykehus ber Legemiddelverket om at sykehusene umiddelbart reduserer bruken med 50 prosent i forhold til dagens nivå. Videre er det viktig å unngå hamstring av tilgjengelig legemiddel. Les mer på Legemiddelverkets nettsider: Mangel på Piperacillin/Tazobactam fra Stragen og Fresenius Kabi

Det blir trolig behov for rasjonering av pip/taz videre utover høsten da utfordringene med begrenset råvaretilgang vil fortsette.

 

KAS utarbeidet følgende råd om alternativer til piperacillin/tazobactam i forbindelse med en langvarig mangelsituasjon i 2017:

Det finnes alternativer til Piperacillin/tazobactam. I den nasjonale faglige retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus er piperacillin/tazobactam ofte sidestilt med andre regimer.  Ved valg av alternativer anbefaler vi at man først vurderer om de mer smalspektrete alternativene er egnet. Det er også grunn til å se på om behandlingsvarighet er i samsvar med retningslinjen og nyere litteratur, ofte behandles det for lenge.

De viktigste alternativene til piperacillin/tazobactam:

  • gentamicin kombinert med ampicillin eller penicillin, evt. med tillegg av metronidazol dersom det er behov for dekning mot anaerobe mikrober.
  • ved nyresvikt eller risiko for nyresvikt vil cefotaksim evt. ceftriakson være alternativer (+ metronidazol dersom behov for anaerob dekning). Merk at cefotaksim og ceftriakson er uvirksomme mot enterokokker.
  • karbapenemer (meropenem, imipenem, ertapenem) er alternativer som bør forbeholdes pasienter med gode indikasjoner for slike valg, da disse midlene betraktes som «siste skanse»-antibiotika. Karbapenemer dekker anaerobe mikrober, og det er ikke grunn til å gi metronidazol i tillegg.

 

Først publisert 22. juli 2019 – oppdatert 20. august 2019