Hvilken plass har roboter og kunstig intelligens i infeksjonsbehandling? – Antibiotika.no

Det er et stort potensiale for bruk av kunstig intelligens i arbeidet med å identifisere, behandle og forebygge spredning av infeksjonssykdommer, skriver Jon Otter på bloggen Reflections on Infection Prevention and Control.

På et nylig avholdt seminar ved Imperial College i London var rollen til kunstig intelligens i håndtering av infeksjoner tema. Blant annet ble bruk av elektronisk beslutningsstøtte ved antibiotikaforskrivning diskutert. Studier viser at total antibiotikaforskrivning blir redusert ved bruk av beslutningsstøtte, men det mangler god evidens for at det går bedre med pasientene.

Les mer om seminaret i blogg-innlegget: Are the robots taking over? The role of machine learning an AI in tackling infectious diseases

Imperial College omtaler også seminaret på sine nettsider Emerging tech solutions to global AMR threat take centre stage at White City

 

Publisert 25. juli 2019.