«Less is more» – Antibiotika.no

Lurer du på hvorfor Norge har en så restriktiv antibiotikapolitikk?

I en ny artikkel beskriver Bård Hobæk og Anne Kveim Lie, Universitetet i Oslo, historien om norsk legemiddelregulering der Helsedirektør Karl Evang og hans ekspertutvalg hadde en helt sentral posisjon. Gjennom reguleringer, der behovsparagrafen stod sentralt, ble det utviklet en nøktern antibiotikapolicy som har medvirket til det lave nivået av antibiotikaresistens i Norge.

Les hele artikkelen: Less Is More: Norwegian Drug Regulation, Antibiotic Policy, and the “Need Clause”

 

Publisert 30. juli 2019