Storbritannia tester ny finansieringsmodell for antibiotikaproduksjon – Antibiotika.no

Helse og omsorgsdepartementet i England varsler at NHS (National Health Service) skal teste ut en abonnementsliknende betalingsmodell for å gi legemiddelprodusenter insentiver til å utvikle nye antibiotika.

I dag får legemiddelindustrien finansiert produksjonen basert på volumet de selger av legemidlene. Ved å innføre en abonnementsliknende modell skal de få betalt på forhånd, basert på antatt nytteverdi av legemidlene. Tanken er å gjøre det mer attraktivt å investere i utvikling av nye antibiotika ved at produsentene kan være sikker på at de får igjen for investeringene.

Industrien er også positiv til den nye betalingsløsningen. ABPI (Association of the British Pharmaceutical Industry) påpeker at det kan ta 10 til 12 år, og koste over ti milliarder kroner å utvikle nye legemidler. Slik finansieringsmodellen har vært hittil har det vært utfordrende å finansiere forskning og utvikling av antibiotika som trolig vil bli lite brukt.

Den nye betalingsmodellen vil bli grundig evaluert, og resultatet skal deles med resten av verden slik at andre kan benytte liknende løsninger.

Les mer om modellen: Development of new antibiotics encouraged with new pharmaceutical payment system

 

Publisert 8. august 2019