Kort er godt – Antibiotika.no

I begynnelsen av juli publiserte Annals of Internal Medicine en studie som viser at 2/3 av pasientene innlagt i sykehus med luftveisinfeksjon fikk lenger antibiotikabehandling enn anbefalt. En stor andel av pasientene fikk en full antibiotikakur ved utskrivelse, til tross for at de ble ferdigbehandlet under innleggelsen.

Det resulterte i denne lederartikkelen som reflekterer over anvendelsen av kunnskapen om anbefalt behandlingslengde for antibiotikakurer. Stadig nye studier viser at det er trygt å redusere lengden på antibiotikakurene for mange infeksjonstilstander. Dette gjelder tilstander som luftveis-, urinveis- og intraabdominale infeksjoner. Under er en tabell som viser tilstander hvor korte kurer har vist seg like bra som lengre kurer. Tabellen og referansene finner du i en lederartikkel i JAMA, med tittel  «The New Antibiotic Mantra – “Shorter Is Better”. Kunnskapsgrunnlaget for kortere kurer er også oppsummert i flere meta-analyser.

 

 Publisert 13. august 2019