Forlenget mangel på cefalotin – bedre tilgang på cefazolin – Antibiotika.no

Mylan Norge melder om at Cefalotin tidligst er tilgjengelig i Norge ved årsskiftet 2019/2020. MIP Pharma har bekreftet at de kan skaffe mer Cefazolin til Norge, og tilgangen vil stabilisere seg i løpet av høsten.

Grossist for sykehusapotekene, Alliance Healthcare, har nå fått inn en større leveranse av Cefazolin 2g fra MIP Pharma. MIP melder at de vil kunne dekke etterspørselen ut året. Det vil være litt lite varer i slutten av september før de får en ny stor leveranse som dekker resten av året.

 

Nasjonal faglig retningslinje for antibotikabruk i sykehus anbefaler cefalotin som pre-, per- og postoperativ profylakse for en rekke inngrep der en har behov for dekning mot hudflora (stafylokokker). Utfordringer med godkjenning av et råvaresertifikat har gjort at det ikke har blitt levert cefalotin til Norge på flere måneder.

I 2016 ble Cefazolin tilgjengelig i Norge, og flere sykehus har gått over fra cefalotin til cefazolin. MIP Pharma har hittil ikke kunnet levere nok cefazolin til Norge for å dekke opp for mangelen på cefalotin, men dette vil altså bedre seg utover høsten.

KAS publiserte i april følgende råd om alternative preparater til kirurgisk profylakse: Mangel på cefalotin og cefazolin – aktuelle tiltak

 

Publisert 20. august 2019