Fremdeles lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i Norge – Antibiotika.no

Forekomsten av resistente bakterier i fremdeles lav i Norge sammenlignet med mange andre land. Dette viser årsrapportering for 2018 fra Folkehelseinstituttet.

Årsrapporten inneholder data fra Norsk overvåkningssystem av antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), fra overvåkning av antibiotikaresistente bakterier i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og en oppsummering av markeringen av Verdens håndhygienedag 5. mai.

– Omfattende  smitteverntiltak for å hindre at  resistente bakterier etablerer seg i sykehus og sykehjem, har sammen med en restriktiv antibiotikabruk ført til at Norge fremdeles har en lav forekomst av resistente bakterier sammenlignet med mange andre land, sier avdelingsdirektør Hanne Merete Eriksen i Folkehelseinstituttet.

Les mer om rapporten på Folkehelseinstituttets nettsider Årsrapport 2018 om helsetenesteassosierte infeksjonar, antibiotikabruk, antibiotikaresistens og Verdas handhygienedag