Hva bør sykepleiere lære om antibiotikastyring i grunnutdanningen? – Antibiotika.no

At sykepleiere har en tydelig rolle i antibiotikastyring er uomtvistelig, men hittil har det ikke eksistert internasjonale kompetansekrav for sykepleiere i grunnutdanningen. I begynnelsen av august ble det publisert en konsensusartikkel som presenterer fagemner som bør dekkes for å gi sykepleiere den nødvendige, grunnleggende kompetansen. Listen er et resultat av en konsensusprosess med 13 sykepleiere fra åtte land som er eksperter innen fagfeltet, deriblant Merete E. Gjerde, infeksjons- og smittevernsykepleier og medlem av antibiotikateamet i Helse Bergen. Ekspertpanelet kom frem til 63 tema inndelt i seks hovedtema som bl.a. dekker kunnskap om antibiotika, -resistens, smittevern og teamarbeid.  Listen kan være et nyttig verktøy for både høyskolene og andre som underviser sykepleiere om antibiotikastyring.

Artikkelen ble publisert i Journal of Hospital Infection og kan leses her.