Ny artikkel i tidsskriftet Antibiotics – fastlegers holdning til å redusere antibiotikabruken – Antibiotika.no

I Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK)-studien hadde kommuneoverlegen en viktig rolle ved å rekruttere fastleger til å delta på antibiotikakurs, og å starte opp selve kurset. I en intervjustudie har vi spurt fastlegene om hva de tenker rundt egen antibiotikaforskrivning, og hva de synes om at kommuneoverlegen engasjerer seg i kvalitetsarbeid for fastlegene.

Resultatene viser at fastleger anerkjenner behovet og mulighetene for å forbedre egen antibiotikaforskrivning, og at de mener kommuneoverlegen er en naturlig støttespiller i dette arbeidet. Dette er verdifull kunnskap som Antibiotikasenteret vil benytte i sitt videre arbeid.

Les hele artikkelen her: https://bit.ly/2jWf2Lb