Læringsnettverk for antibiotikastyring i Helse Sør-Øst – Antibiotika.no

For å intensivere arbeidet med reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehusene, har Helse Sør-Øst RHF etablert et læringsnettverk etter modell fra Pasientsikkerhetsprogrammet.

Første samling var i slutten av august, og det er planlagt nye møter i november 2019 og mars 2020. På første samling var det representanter fra alle helseforetakene og to private ideelle sykehus med totalt 130 deltakere.

Les mer om møtet på Helse Sør Øst sine nettsider Læringsnettverk for antibiotikastyring

Fra KAS har Per Espen Akselsen bidratt i forberedelsene, og Brita Skodvin følger opp arbeidet videre.

På bildet: ekspertgruppen som har utarbeidet materiell og planer for læringsnettverket

 

Publisert 10. september 2019