Valg av antibiotika – viktig endring i prøvesvar fra mikrobiologen – Antibiotika.no

Definisjonene for S, I, og R er endret, og dette har konsekvenser for hvordan antibiotika doseres.

«I»-kategorien krever høy dosering, men hvis antibiotika konsentreres i infeksjonsfokus, slik som i urinveiene, kan vanlig dosering brukes. I noen tilfeller, som meningitt, må høyere dosering benyttes for å sikre penetrasjon til fokus, selv om den aktuelle bakterien er «S». Den europeiske brytningspunktkomiteen EUCAST har tydeliggjort hva som er standard og høy dosering, og disse doseringsanbefalingene vil ligge til grunn når retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus nå revideres.

Les mer i debattinnlegg i Tidsskriftet Valg av antibiotika – viktig endring i prøvesvar fra mikrobiologen, og se Eucasts doseringsanbefalinger

 

Publisert 16. september 2019