Antibiotikadagen 2019 – Antibiotika.no

18. november er den europeiske antibiotikadagen. KAS har valgt Asymptomatisk bakteriuri som tema for årets markering i sykehusene.

Gummans favoritorkester fremfører her visen om Asymptomatisk bakteriuri. Leonard Cohen står for meldodien, mens teksten er spesialskrevet for anledningen av Lillebø og Aanerud.
Bandet består av Marianne Aanerud (vokal/gitar), Andreas Benneche (kontrabass), Bjørn Blomberg (saksofon), Jon Andsnes Berg (piano), Kristine Lillebø (fløyte) og Martin Wik Sætre (trommer).

 

KAS har utarbeidet en quiz med 9 spørsmål knyttet til asymptomatisk bakteriuri i anledning dagen: Quiz og Quiz med fasit

Er det mulig å lukte om pasienter har urinveisinfeksjon? Se innleggene i debatten i Sykepleien Urinveisinfeksjon er noe sykepleiere kan lukte og Verken sykepleiere eller andre kan lukte en urinveisinfeksjon

I forbindelse med antibiotika-intervensjonene i sykehjem (RASK) har det blitt utarbeidet sjekkliste for urinprøve og et informasjonsskriv for pasienter og pårørende.

I august-utgaven av «Bioingeniøren» var det to artikler om urinprøvetakning i sykehus Urinprøveprosjekt på St. Olavs hospital: Målet er å få ned bruken av antibiotika og Utføres urinundersøkelser i sykehus ifølge nasjonale retningslinjer?

 

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Nord (KORSN) har fått utarbeidet et tegneseriestripe som kan brukes som illustrasjon, f.eks på sykehusenes intranett.

 

Illustrasjon: Jens K Styve, for KORSN