NORM-rapporten 2018 er publisert – Antibiotika.no

Totalforbruket av antibiotika i Norge var 3% lavere i 2018 enn i 2017. Sammenlignet med forbruket i 2012 har det vært en reduksjon på 24%.

Sykehusene står for ca 8% av totalforbruket av antibiotika til mennesker i Norge. Totalforbruket av antibiotika i norske sykehus er økt pr liggedøgn, dette er trolig knyttet til økt behandlingsintensitet ved sykehusinnleggelse.

Det er store forskjeller mellom sykehusene i Norge både når det gjelder terapiprofil og mengde antibiotika som blir brukt.

Samlet bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus er redusert med ca 12% siden 2012, målt i definerte døgndoser pr 100 liggedøgn. Målet om en samlet reduksjon for norske sykehus på 30% innen utgangen av 2020 vil bli vanskelig å nå.

Hovedfunnene i rapporten er oppsummert i denne presentasjonen utarbeidet av Gunnar Skov Simonsen, leder for Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

Les hele rapporten NORM/NORM-VET 2018

 

Publisert 19. september 2019