Dosering av Augmentin mikstur – Antibiotika.no

Augmentin mikstur har vært markedsført i Norge siden februar i år. I preparatomtalen til Augmentin er det angitt dosering to ganger i døgnet. KAS anbefaler dosering av Augmentin mikstur tre ganger i døgnet, i tråd med nasjonale retningslinjer og EUCAST.

Augmentin er et kombinasjonsprodukt som inneholder amoksicillin og klavulansyre. Amoksicillin (som er det aktive antibiotikum i Augmentin) har som andre penicilliner såkalt tidsavhengig bakteriedrap, og hyppig dosering er mer rasjonelt enn høye enkeltdoser. EUCAST (den europeiske komitéen for resistensbestemmelse) har angitt anbefalte doser og doseringsregimer, basert på oppdatert, nyere kunnskap om farmakokinetikk og farmakodynamikk. Der angis x3 dosering for amoksicillin med eller uten klavulansyre. Dette samsvarer med norsk terapitradisjon og Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk.

En dosering av Augmentin mikstur to ganger i døgnet blir svært sårbart for uteglemte doser og variasjon i opptak. Rasjonalet for denne doseringen er  basert kun på en eldre industristøttet studie publisert i 2007 med tanke på å markedsføre medikamentet i en annen kontekst enn vår.

Konklusjon:  Tiden over minimum inhiberende konsentrasjon (T > MIC) anses som den viktigste faktor for effekten av amoksicillin. Hyppigere dosering er mer robust. KAS anbefaler derfor en dosering av Augmentin mikstur tre ganger i døgnet, akkurat som for uregistrert Co-Amoxiclav mikstur, i tråd med nasjonale retningslinjer og EUCAST.

 

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har publisert en nyhetssak om dette: Dosering av Augmentin mikstur

 

Publisert 25. september 2019