Velkommen som ny leder, Sigurd! – Antibiotika.no

Sigurd Høye tar over etter Morten Lindbæk som leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Høye har tidligere vært postdoktor ved senteret, medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.