Nye ATS/IDSA retningslinjer for samfunnservervet pneumoni – Antibiotika.no

I begynnelsen av oktober publiserte American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine nye pneumoni-retningslinjer fra The American Thoracic Society and the Infectious Diseases Society of America.

Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i norske sykehus pågår også, og kapittel om nedre luftveisinfeksjoner forventes publisert våren 2020.

De viktigste momentene fra IDSA retningslinjen som er relevant for norske forhold omhandler diagnostikk og behandlingslengde:

  • Sputum til bakteriell dyrkning og blodkultur anbefales kun ved alvorlig sykdom
  • Pneumokokk- og legionella antigentest i urin anbefales kun ved alvorlig sykdom
  • PCR-basert hurtigtest for influensa anbefales i influensasesongen
  • Prokalcitonin er en dårlig markør for å vurdere behov for oppstart av antibiotika
  • Pneumoni Severity Index (PSI) heller enn CURB65 anbefales for å vurdere behov for innleggelse, men er ikke like egnet for å vurdere nivå på behandlingen (intensiv vs sengepost)
  • Ved aspirasjonspneumoni anbefales ikke rutinemessig anaerob dekning
  • Anbefalt behandlingslengde ved samfunnservervet pneumoni er 5 dager forutsatt klinisk stabil pasient

Publikasjonen finner du her.

 

Publisert 9. oktober 2019