Kan uheldig overforbruk av mikrobiologisk testing reduseres? – Antibiotika.no

I en fersk kronikk i Annals of Internal Medicine reflekterer en gruppe amerikanske forskere over farene ved overforbruk av  mikrobiologisk testing.  De kommer også med forslag til hvordan overforbruk kan reduseres.

Kronikken beskriver at infeksjon ofte feildiagnostiseres (falsk positiv) når en «positiv dyrkning» heller er uttrykk for kolonisering. Dette kan både forsinke den korrekte diagnosen og føre til oppstart av unødige antibiotikakurer med uheldige effekter for pasienten. Et eksempel på dette er behandling av asymptomatisk bakteriuri. Klinikere overvurderer ofte nytten av mikrobiologiske tester, og i tillegg mangler det ofte kompetanse for å forstå nytten av hver enkelt test. Mikrobiologiske laboratorier kan bidra med forslag til tolkning av prøvesvaret for å bøte på dette.

Artikkelen viser også til tiltak for å påvirke klinikeres holdninger til rekvirering av mikrobiologiske prøver, både i form av systemendringer og adferdsintervensjoner

Les hele artikkelen i Annals of Internal Medicine Addressing the Overuse of Cultures to Optimize Patient Care

 

Publisert 15. oktober 2019