RASK halvårsresultater for Vestfold – Antibiotika.no

Antibiotikabruken har gått opp med 12 prosent for sykehjem i Vestfold fylke på et halvt år.

Beregningene er for perioden 01. januar 2019 til 31. juni 2019 og viser altså en liten økning i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode året før. Endringen i mengde forbruk er størst i korttidsinstitusjonen med 29 prosent økning, 9 prosent økning i blandingsinstitusjoner og ingen endring i forbruk på langtidsinstitusjoner.

RASK Vestfold ble sparket i gang med oppstartsmøte 12. februar 2019, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner. Av rapportene fremgår det at det er først og fremst ingen endring i bruk av antibiotika til hud og bløtdeler, samt en liten økning i intravenøs antibiotika og i tillegg til en stor reduksjon av metenamin og urinveisantibiotika blant institusjonene.

Alle deltakende sykehjem har fått tilsendt en individuell rapport over antibiotikabruk i ovennevnte periode sammenlignet både med samme periode i fjor og med lignende sykehjem.

Nye forbruksrapporter i antibiotika vil komme om 6 måneder. Reduksjon i antibiotikabruk på sykehjem er et kontinuerlig arbeid og Vestfold er et av de fylkene i landet med lavest forbruk ved oppstart og etter 6 måneder sammenlignet med resten av landet.