Pilotundervisning for sykepleierstudenter ved Diakonhjemmet Høgskole – Antibiotika.no

Pilotprosjektet, som retter seg mot sykepleierstudenter, skal bidra til at fremtidens sykepleiere blir bevisste, kompetente og antibiotikasmarte i arbeidet mot antibiotikaresistens.

Dette pilotprosjektet er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Folkehelseinstituttet (FHI).

Fredag 18.10.2019 gjennomførte studiestedet Diakonhjemmet Høgskole ved VID Oslo sin pilotundervisning.

https://www.vid.no/nyheter/antibiotikasenteret-og-folkehelseinstituttet-med-pilotprosjekt-pa-vid/