Behandle, eller avvente antibiotika til nyfødte? – Antibiotika.no

Ny studie om bruk av antibiotika til nyfødte i norske sykehus.

Antibiotika er livreddende behandling for nyfødte med alvorlige infeksjoner, og en vil for all del unngå å overse en begynnende blodforgiftning. Derfor blir mange nyfødte verden over behandlet med antibiotika selv om det viser seg at de ikke har en infeksjon. De siste årene har en blitt mer bevisst på de uheldige virkningene antibiotika kan ha på en umoden nyfødt bakterieflora, og derfor er det viktig å finne strategier for å redusere og optimalisere bruken av antibiotika på det nyfødte barnet.

I denne studien har Dr Thaulow og kolleger ved hjelp av prospektive registreringer studert, og sammenlignet bruken av antibiotika, på nyfødtavdelingene ved Ålesund sykehus og Ullevål sykehus. De fant at 4 av 5 nyfødte med gestasjonsalder ≥ 28 uker som ble eksponert for antibiotika ikke hadde infeksjon, og at disse i gjennomsnitt ble behandlet i overkant av 3 døgn. For ekstremt premature nyfødte (gestasjonsalder < 28 uker) var andelen som hadde infeksjon, samt andelen med positive blodkulturer, betydelig høyere. Videre ble det observert forskjeller i dosering, og valg av aminoglykosider mellom sykehusene. Selv om tallene som presenteres i denne studien kommer godt ut i forhold til utenlandske data, konkluderer forfatterne med at det er mulig å redusere både antibiotika eksponering og antall behandlingsdager, og oppfordrer de aktuelle sykehusene til å iverksette tiltak, for eksempel en observasjons-algoritme for nyfødte med potensiell infeksjon.

Les hele artikkelen i Frontiers in Pediatrics Can We Optimize Antibiotic Use in Norwegian Neonates? A Prospective Comparison Between a University Hospital and a District Hospital

Christian Magnus Thaulow er PhD kandidat tilknyttet Universitetet i Bergen, Helse Møre og Romsdal HF, KAS og Barne- og ungdomsklinikken Helse Bergen HF.

Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen HF

Publisert 24. oktober 2019