RASKe resultater i Finnmark – Antibiotika.no

Antibiotikabruken er redusert med hele 40 prosent for sykehjem i Vest og Øst-Finnmark!

Beregningene er for perioden 01.09.2018 til 31.08.2019 og viser en meget formidabel reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode i 2017. Sykehjemmene i Finnmark har redusert innkjøp av både luftveisantibiotika, urinveisantibiotika, parenteral antibiotika og Hiprex, hvor hovedandelen av reduksjonen er på luftveisantibiotika med hele 50 prosent og urinveisantibiotika med 39 prosent!

RASK Finnmark ble sparket i gang med oppstartsmøte i Alta og Vadsø 25 og 26 september 2018, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner.

Prosjektet er i samarbeid med Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN), Nasjonal Kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialhelsetjenesten (KAS), Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin og Folkehelseinstituttet (FHI).

Takk til våre samarbeidspartnere og institusjonene for en fantastisk innsats i prosjektet.