Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023 – Antibiotika.no

Helse- og omsorgsdepartementet publiserte denne uken en ny handlingsplan som konkretiserer arbeidet for et bedre smittevern i tråd med den overordnede nasjonale strategien mot antibiotikaresistens.  

Planen har tittelen Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023, og har to hovedmål:

  • Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i helseinstitusjoner
  • Bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge

I planen er det konkretisert åtte delmål og 37 tiltak for å nå de to hovedmålene.

Les handlingsplanen på regjeringens nettsider Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023

Handlingsplanen er i hovedsak avgrenset til å omfatte spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Øvrige kommunale og private helse- og omsorgstjenester skal fortsatt arbeide for et bedre smittevern, i tråd med forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten.

 

Publisert 25. oktober 2019