Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus – Antibiotika.no

Den etterlengtede oppdateringen av Antibiotikabruk i sykehus er nå i full gang. De første kapitlene (nedre luftveier og sopp) ventes publisert i februar/mars 2020, sepsis og kirurgisk profylakse i mai/juni. Alle kapitler skal være revidert innen august 2021.

Helsedirektoratet leder prosjektet, og har leid inn Per Espen Akselsen (faglig leder ved KAS) som redaktør, samt én infeksjonsmedisiner fra hver region: Dag Seeger Halvorsen, (Universitetssykehuset Nord-Norge), Bjørn Waagsbø, (St. Olavs Hospital), Stina Jordal (Haukeland universitetssjukehus) og Torgun Wæhre (Oslo Universitetssykehus, Ullevål) i deltidsstillinger. I tillegg vil en benytte fagnettverk for de ulike kapitlene, for kvalitetssikring av anbefalingene og forankring i fagmiljøene.

De fire første kapitlene som revideres er nedre luftveier, invasive soppinfeksjoner, sepsis og kirurgisk profylakse. Les mer om revisjonen på Helsedirektoratets sider.

Det blir også nettundervisning om revisjonen i flere kanaler, ta kontakt med de aktuelle personer/miljøer på ditt sykehus om du vil få med deg en av disse:

Fra venstre: Lene Linnerud (Helsedirektoratet), Hege Wang (Helsedirektoratet), Per Espen Akselsen (KAS), Dag Seeger Halvorsen (Helse Nord), Torgun Wæhre (Helse Sør-Øst), Stina Jordal (Helse Vest), Bjørn Waagsbø (Helse Midt) og Anne B. Aga (Helsedirektoratet)