5 tips for å unngå unødvendig bruk av antibiotika – Antibiotika.no

Unødvendig bruk av antibiotika gir mer resistens. Da risikerer vi at det ikke lenger er mulig å behandle selv de enkleste infeksjoner.

Hva kan du gjøre for å bidra til å holde bruken av antibiotika så lav som mulig?

I anledning antibiotikadagen, 18. november, har Antibiotikasenteret for Primærmedisin i samarbeid med Universitet i Oslo utarbeidet en video med fem enkle tips for å unngå undøvendig bruk av antibiotika.