Salgsstopp Cefotaxim «MIP» – aktuelle tiltak – Antibiotika.no

For å unngå at lageret hos apotek og sykehus tømmes har Legemiddelverket i samråd med Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret) utformet råd for å redusere bruken av cefotaksim, i tillegg til råd om behandlingsalternativer.

Cefotaksim har vanligvis vært dosert som 2g 3 ganger daglig i Norge, men anbefalt standarddosering er nå 1g 3 ganger daglig, se under.

Høyere dosering benyttes når resistensbestemmelse har vist «I», ved S aureus-infeksjoner, eller der empirisk behandling må dekke S aureus. Andre infeksjoner som krever høy dosering er når det er dårlig overgang til infeksjonsfokus (f.eks. CNS-infeksjoner). 2g hetteglass med cefotaksim kan dermed benyttes til 2 pasienter, dersom begge er dosert med 1g 3 ganger daglig.

Cefotaxim «Villerton» 0,5g må reserveres til behandling av barn da det ikke er tilgjengelig ekstra volum tilgjengelig av den styrken.

Alternativer til cefotaxim

Sjekk retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus for alternativer. De viktigste alternativene til cefotaksim er:

Dersom andre cefalosporiner (2. eller 3. generasjons cefalosporiner, ikke cefazolin) er tilgjengelige utgjør de følgende alternativer:

  • Ceftriakson kan nesten alltid sidestilles med cefotaksim, men har lengre halveringstid, og sjeldnere dosering.
    Dosering*: Standard dose er 1g 1 gang daglig, høy dose er 2g 2 ganger daglig. For meningitt er doseringen 4g 1 gang daglig eller 2g 2 ganger daglig.
  • Ceftazidim er minst like effektivt som cefotaksim mot gram-negative bakterier (E coli, Klebsiella etc.). Ceftazidim kan brukes til pneumokokker, men er mindre effektivt mot gule stafylokokker.
    Dosering*: Standard dose er 1g 3 ganger daglig, høy dose er 2g 3 ganger daglig.
  • Cefuroksim er minst like effektiv som cefotaksim mot gram-positive bakterier (pneumokokker og gule stafylokokker), men er mindre effektivt mot gram-negative bakterier.
    Dosering*: Standard dose er 1,5g 3 ganger daglig. Infeksjoner i urinveiene kan behandles med 750mg 3 ganger daglig.

* Klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er endret fra 2019, se artikkel i Tidsskriftet. EUCAST, den europeiske brytningspunktkomitéen publiserte samtidig nye doseringsanbefalinger basert på oppdatert kunnskap om farmakokinetikk og farmakodynamikk (PK/PD). Det er disse doseringene resistensundersøkelsen bygger på. Nye doseringer vil gradvis bli innarbeidet i oppdateringen av retningslinjen for antibiotikabruk, men kan benyttes nå hvis det kan avhjelpe mangelsituasjonen.

Publisert 20. november 2019