Disputas: Ansvarlig antibiotikabruk i sykehus – godt for pasienten! – Antibiotika.no

Jannicke Slettli Wathne disputerer mandag 9. desember 2019 for Ph.D-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Bridging the evidence gap for implementing antibiotic stewardship in Norway: Interventions, process measures and patient outcomes related to antibiotic prescribing in hospitals».

Prøveforelesning 9. desember kl 10.15: «Mechanisms impacting the use of antibiotics in the population, how best to impact the use of antibiotics in the population, and which methods are appropriate to assess the utility of the various strategies to impact the use»
Diputas 9. desember kl 12.15. Begge finner sted i Auditorium 1, BB-bygget, Haukeland Universitetssykehus

Antibiotika – vår tids mirakelmedisin – må behandles med omtanke dersom den skal være virksom også for fremtidens pasienter. Antibiotikaresistens er økende over hele verden, og en av årsakene er overforbruk og feilbruk av antibiotika over flere tiår.

Antibiotikastyring er en strategi og et sett med tiltak som fremmer ansvarlig bruk av antibiotika og som innføres i alle norske sykehus. Arbeidene som inngår i avhandlingen bidrar med kunnskap som understøtter denne innføringen.

Alle studiene ble utført innen infeksjons-, lunge og gastromedisin i tre sykehus på Vestlandet. To typer tiltak for endring av forskrivning ble undersøkt, for å se om disse kunne føre til forbedret praksis. Ved lungeavdelingene endret antibiotikaforskrivning seg med 14%, dvs i henhold til nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk, mens vi ikke så noen effekt ved de øvrige avdelingene. Når legene på en avdeling samlet satte mål for endring av praksis, fant vi en 30%-forbedring for det aktuelle målet.

Vi evaluerte i studie to hvorvidt det var forskjell i utkomme for pasientene om retningslinjene ble fulgt eller ikke ved oppstart av antibiotikabehandling. Pasientene som fikk behandling i henhold til retningslinjene hadde lavere dødelighet, samt tendens til kortere liggetid i sykehus.

For å endre forskrivningspraksis er det viktig å forstå hvordan antibiotika benyttes i sykehus og hva som påvirker praksis. I den siste studien undersøkte vi antibiotikabruk fra innleggelse til utskrivning for 1235 pasienter. Her fant vi blant annet at nesten 85% av pasientene som fikk antibiotika under innleggelsen, startet behandlingen i akuttmottak. Retningslinjene ble i større grad fulgt når behandlingen ble startet her, sammenlignet med på post. Det fleste pasientene ble ikke ansett som ferdigbehandlet under innleggelsen og nesten 80% ble skrevet ut med videre antibiotikakur.

Personalia: 

Jannicke Slettli Wathne (f.1975) er utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Tromsø i 2000 og MSc in Clinical Pharmacy fra Robert Gordon University i Skottland i 2012. I doktorgradsarbeidet har hun vært tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er spesialist i infeksjonsmedisin og PhD, Ingrid Smith. Biveiledere er professor Stig Harthug og professor Hege Salvesen Blix.

 

Teksten er hentet fra pressemelding Universitetet i Bergen.

Publisert 3. desember 2019