2018: Statusrapport fra Styringsgruppen – Antibiotika.no

I november kom styringsgruppen for Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten med en statusrapport.

Rapporten konkluderer med at det til tross for små bevilgninger er oppnådd mye. Tydeligst ser man at strategiene mot antibiotikaresistens har vært vellykkede gjennom resultatene presentert i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober, NORM 2018. Spesielt fremheves reduksjonen i forbruket av antibiotika til luftveisinfeksjoner.  Alle innsatsområder og aktører evalueres i rapporten, både innsatsen rettet mot publikum og arbeidet utført i de ulike helsesektorene.

For sykehus bemerkes det at det er stor variasjon i reduksjonen i bruk av bredspektrede antibiotika. I tillegg er arbeidet med antibiotikastyring godt forankret i ledelsen av de regionale helseforetakene, men oppfølging gjennom lederlinjen er vesentlig svakere.

Hele rapporten finner du her 2018: Statusrapport fra styringsgruppen Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 2016–2020